Legekontoret 10.06.2021

Informasjon vedrørende Koronavaksine

Alle får nå tilbud om vaksine via bydelens vaksinesenter. 

Se info om vaksinering på bydelens hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/koronavaksine-i-bydel-nordre-aker/#gref