Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 10.06.2021

Informasjon vedrørende Koronavaksine

Alle får nå tilbud om vaksine via bydelens vaksinesenter. Kontoret vil ikke vaksinere pasienter utenom gruppe 5. 


Se info om vaksinering på bydelens hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/koronavaksine-i-bydel-nordre-aker/#gref