Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

 Vi har influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min
10
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
59
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist
59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
67
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
102
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
145
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
198
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
175/283
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Ny Prisgruppe

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
550
Legeattest TT-kort / parkering for funksjonshemmede
350
Helbredsattest ved søknad om adopsjon
550
Søknad politihøyskolen (uten hørselstest)
920
Legeerklæring ved fritidsdykking
1200
Norsk-amerikansk studentutveksling
750
Legeattest ved utreise / hjemkomst - misjonsselskapene
950
Helbredsattest fengselsvesenet
630
Norges Røde Kors helbredsattest
750
Militære helbredsattester: akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelse
400
Pensjonskassene 1. gangs erklæring
1250
Pensjonskassene forlengelse
620
Legeforeningen helbredserklæring
500
Attest idrettsfolk 1. gangsundersøkelse
400
Attest idrettsfolk senere undersøkelser
300

Vaksiner

Konsultasjon
200 kr
Boostrix polio (difteri/tetanus/kikhoste/polio)
320 kr
Influensavaksine
250 kr
Pneumovax (lungebetennelse)
450 kr