Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Vi har influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
170/288
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
54/39
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
61
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
61
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
59

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
124

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
72
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
109
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
155
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
211
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
188/304
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Ny Prisgruppe

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
600
Legeattest TT-kort / parkering for funksjonshemmede
400
Helbredsattest ved søknad om adopsjon
600
Søknad politihøyskolen (uten hørselstest)
1000
Legeerklæring ved fritidsdykking
1400
Norsk-amerikansk studentutveksling
850
Legeattest ved utreise / hjemkomst - misjonsselskapene
1050
Helbredsattest fengselsvesenet
680
Norges Røde Kors helbredsattest
800
Militære helbredsattester: akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelse
450
Pensjonskassene 1. gangs erklæring
1250
Pensjonskassene forlengelse
620
Legeforeningen helbredserklæring
600
Attest idrettsfolk 1. gangsundersøkelse
450
Attest idrettsfolk senere undersøkelser
300

Vaksiner

Konsultasjon
200 kr
Boostrix polio (difteri/tetanus/kikhoste/polio)
350 kr
Influensavaksine
300 kr
Pneumovax (lungebetennelse)
450 kr