Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 12.11.2020

Influensavaksine

Regjeringen har i år bestemt at kun risikogrupper  og målgrupper får influensavaksine før den 1. desember.

I år må du bestille time for vaksinering, se mer informasjon om dette på våre hjemmesider. Pasienter i risikogruppene betaler kun 50 kroner i egenandel. Dersom du har frikort er vaksinering gratis. Helsepersonell som trenger vaksine skal få dette dekket av arbeidsgiver.

Per 12.11 er vi dessverre tomme for vaksiner - men dere kan kontakte oss for resept slik at vaksine kan hentes på apotek og settes hos oss. Kostnad vil da bli ca 200kr for de uten frikort og 150kr for de med frikort. Ellers håper vi at vi får flere vaksiner snarlig. 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:diabetes type 1 og 2
  kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  nedsatt immunforsvar
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege