Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 05.07.2021

Ny lege

Ny lege: dr Kaisa Sivonen har gått ut i svangerskapspermisjon.Benedicte Olsen Høvding er vikar fra den 02.09.21.